Notes


Tree:  

Matches 1 to 1 of 1

     

 #   Notes   Linked to 
1 Overleden:
Eit Feikes Plantinga, 52 jaar, boer, geboren en wonende te Olterterp, ongehuwde zoon van Feike Jans en van Antje Alderts, beide overleden.
31 december 1824 des morgens ten 8 uren, aldaar in het huis numero 8.

Aangevers:
Roel Foppes van Velden, 59 jaar, boer, wonende te Olterterp.
Jan Jaspers Huisman, 37 jaar, arbeider, wonende te Olterterp.
 
Plantinga, Eit Feikes (I13)